Với cuoc song an toàn, chất lượng dao tao toàn diện và chế độ phuc loi xã hội hap dan. Úc thực sự là địa điểm thích hợp để hoc tap, lam viec và dinh cu Uc thoi gian dai. Nhưng, bạn cần phải nam ro cac dieu kien dinh cu Uc quan trong nhất để có thể dễ dàng dat được ý định này. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn có một cái nhìn đầy đủ nhất về vấn đề đang lo lang này.

Phần 1: Tiêu chí định cư ở Úc sau khi đi du học

Bỏ túi những thông tin cần thiết về điều kiện định cư Úc năm 2017 hình 2

Chinh phu Úc chap nhan sinh vien quoc te sau khi tot nghiep với khoa hoc kéo dài 2 năm trở lên sẽ được sinh song o Úc đi làm từ 18 tháng tới 4 năm tùy theo nhóm cong viec. Trong khoang thoi gian đó, neu nhu tim được chủ bao tro, sinh viên có thể được trở thành người thường trú và co hoi trở thành cu dan Úc trở nên mở rộng hơn. Tiêu chí đi định cư Úc sau khi đi du học là

 • Vì Úc là quoc gia nói tiếng Anh nên doi hoi năng lực tieng Anh tốt để có thể đi làm ở Úc
 • Có chuyên môn và ngành nghề đi làm cao
 • Tham du khoa hoc nganh nghe tai nhung ngoi truong của Úc, nhất là những linh vuc xã hội như chăm sóc trẻ, kỹ sư cơ khí, chuyen vien công nghệ thông tin, nha sỹ,…
 • Am hieu sâu sắc về van hoa và tác phong làm việc tại Úc
 • Lua chon chương trình học vừa học lý thuyết đan xen thực hành và đi thuc te để trau doi kỹ năng trong thoi gian đi học

Phần 2: Yeu cau định cư ở Úc hình thức ket hon với cong dan Úc

Bỏ túi những thông tin cần thiết về điều kiện định cư Úc năm 2017 hình 3

Dinh cu Uc hinh thuc hon nhan chap nhan vợ/chồng của công dân, cư dân New Zealand, người thường trú Úc được bảo trợ đến Úc sinh song cùng. Để được cấp thị thực, duong don cần phải đảm bảo thỏa mãn cac tieu chi dinh cu Uc diện ket hon sau

2.1 Điều kiện dinh cu o Uc đối với đương đơn

 • Nhiều hơn 18 tuổi
 • Có mối quan he có thuc với người bao lanh
 • Có người bảo lãnh là thuong tru nhan hay cu dan Úc
 • Phải có y dinh hôn nhân với người bao tro
 • Đáp ứng các tieu chi về tài liệu cá nhân và sức khỏe

2.2 Dieu kien di dinh cu Uc đối với người bao lanh

 • Có ý định ket hon với đương đơn
 • Chưa bảo hộ quá 2 nguoi khác vào Úc theo hinh thuc vợ/chồng
 • Là cong dan hay thường trú nhân Úc
 • Chưa bảo lãnh cho vợ/chồng hay được bảo lãnh theo diện này trong 5 năm tro lai

Phần 3: Dieu kien dinh cu o Uc theo diện nghe nghiep

Bỏ túi những thông tin cần thiết về điều kiện định cư Úc năm 2017 hình 4

Dinh cu o Uchinh thuc tay nghề dành cho những ung vien có bang cap và kỹ năng di lam thuộc nhóm ngành được chung nhan định cư Úc 2017. Theo yêu cầu của Bộ lưu trú Úc, ứng viên cần phải đạt it nhat 60 điểm để xin cấp visa (ap dung với nhung subclass 189, 190 và 489). Dieu kien dinh cu Uc hinh thuc nghe nghiep cụ thể như sau

 • Nhỏ hơn 45 tuổi với ly lich tư pháp và sức khỏe tốt
 • Được mời nộp ho so
 • Trai qua cong nhan nghe nghiep boi cơ quan xem xét nghề nghiệp
 • Chung minh nghe nghiep đi làm nằm o danh mục nghề nghề nghiệp ưu ái trung bình và dài hạn
 • Trình độ Anh ngữ thanh thuc đạt it nhat IELTS 6.0
 • Đạt toi thieu 60 điểm theo mức điểm Bộ di trú Úc
 • Được nhận định nganh nghe phu hop với vị trí cong viec đó

Phần 4: Dieu kien dinh cu Uc theo hinh thuc đầu tư

Bỏ túi những thông tin cần thiết về điều kiện định cư Úc năm 2017 hình 5

Định cư Úc theo diện đầu tư chấp nhận ung vien và cac thành viên trong gia đình (vợ/chồng, con thap hon 18 tuổi) được hoc tap, sinh sống và di lam lâu dài tại Úc. Tuy nhien, ứng viên cũng phải dong gop nhung kinh nghiem, kien thuc về kinh doanh và sự da dang nguồn vốn cho nước Úc. Để tham gia chương trình này, đương đơn và gia đình cũng phải thỏa mãn cac tieu chi đi định cư Úc sau

 • dưới 55 tuổi và đạt it nhat 65 điểm trong muc điểm của Úc
 • So huu cổ phần trong công ty mà nha dau tu sẽ điều hành o Úc
 • Phải có thành tích kinh doanh thanh dat
 • So huu cổ phiếu từ công ty đang hoạt động bình thường toi thieu 2 năm trước thời gian cấp thư bao lanh
 • Không có bất kỳ khoan no nào còn ton tai với chinh quyen Úc
 • Chưa từng tham gia bất cứ hoạt động pham phap nào

Phần 5: Tieu chi định cư Úc theo dien bảo trợ

Bỏ túi những thông tin cần thiết về điều kiện định cư Úc năm 2017 hình 6

Hien nay, dinh cu Uc theo hinh thuc bảo trợ chủ yếu theo hướng bao lanh cong ty và bao lanh sum họp thân nhân. Trong đó, dieu kien dinh cu uc cụ thể như sau:

5.1 Yeu cau dinh cu Uc đối với đương đơn

 • duoi 45 tuổi
 • Có tối thiểu 3 năm kỹ năng di lam trước khi nộp đơn
 • Được nhận định nghe nghiep thích hợp với vị trí tuyển dụng
 • Có ky nang Anh ngu đạt IELTS ít nhất 5.0

5.2 Tiêu chí định cư ở Úc đối với công ty

 • công ty phải hoạt động hop le ở Úc
 • Có đề nghị tuyển chọn thời gian dài với nhân công
 • Vị trí tuyen dung phải là vị trí toàn thời gian và còn trống trong ít nhất 3 năm
 • Ngành nghề tuyen dung có trong danh muc nghề nghiệp ưu tiên SOL
 • Có nguyện vọng bo nhiem vào vị trí trong cong ty

Thông qua cac tin tức quan trong về yeu cau đi định cư Úc trên, đảm bảo sẽ giúp bạn có sự chuẩn bị chi tiet và một kế hoạch chi tiết nhất. Từ đó de dang thuc hien được ước muốn tới Úc đi định cư thoi gian dai và phát triển tương lai vung chac. Mặt khác, chúng tôi còn mang den các
những hinh thuc định cư ở Úc thông dụng nhất để bạn và nguoi than của mình có sự lua chon thich hop nhất.